Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH sản xuất máy móc thiết bị Hebei đặc đặt tại thành phố Xingtai , khu công nghiệp Xingjia, là bộ phận cơ khí trong Hiệp Hội Trung Quốc, được thành lặp 1984 với diện tích 5,000m2, tài sản cố định 800 triệu, số lượng công nhân 128 người, bao gồm 16 nhân viên kĩ thuật và kĩ sư, 60 bộ máy móc thiết bị

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật